Προσφορά ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ από την Εθνική Πανγαία

0
7


Την έναρξη της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών ονομαστικού κεφαλαίου 400.000.000 ευρώ με λήξη το 2023 ανακοίνωσε η Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

Οι ομολογίες θα εκδοθούν από την Pangaea UK Finco plc, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και 100% θυγατρική της εταιρείας και υπό την εγγύηση της εταιρείας χωρίς την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών.

Οι ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπα που δεν είναι πολίτες ΗΠΑ ή δεν έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ.

Η Εθνική Πανγαία σκοπεύει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

<!–

–>

Αφήσετε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.